کارکرد اصلی مقاومت های نور چیست؟

May 29, 2024

آخرین اخبار شرکت کارکرد اصلی مقاومت های نور چیست؟

آخرین اخبار شرکت کارکرد اصلی مقاومت های نور چیست؟  0

1عملکرد مقاومت های نور

عملکرد یک رزمنده نور این است که از حساسیت مواد به نور استفاده کند، ارزش مقاومت تحت نور را تغییر دهد، سیگنال های نوری را به سیگنال های الکتریکی تبدیل کند،و عملکردهایی مانند کنترل و اندازه گیری را به دست می آورند.

 

2زمینه های کاربرد مقاومت های نور

مقاومت های حساس به نور به طور گسترده ای در موقعیت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند که نیاز به تشخیص و کنترل شدت نور دارند.

- نظارت بر نور محیط زیست: مانند تنظیم خودکار روشنایی داخلی، کنترل نور شبانه و غیره

تجهیزات نظامی: مانند دستگاه های دید شب، سیستم های ناوبری و غیره

تجهیزات پزشکی: مانند مانیتور ضربان قلب، دستگاه های فوتوتراپی و غیره

خانه هوشمند: مانند پرده های هوشمند، توالت های خودکار و غیره.

- اتوماسیون صنعتی: مانند روبات های کنترل خودکار، دستگاه های سیگنال مترو و غیره

 

3اصل کار مقاومت های نور

هنگامی که فوتون ها بر روی سطح یک مقاومت حساس به نور تابش می شوند، توسط الکترون های موجود در مواد حساس به نور جذب و تحریک می شوند.که از باند ولنت به باند رسانا عبور می کند.به دلیل وجود الکترون های محلی، این انتقال منجر به تغییر در ارزش مقاومت می شود. بنابراین، هرچه شدت نور بیشتر باشد، مقدار مقاومت کوچکتر است.